Erfpacht overdragen of verkopen: wat je moet weten

Ben je aan het overwegen om je huis te verkopen, maar staat jouw woning op erfpachtgrond? Op 15 juni 2020 zijn de regels gewijzigd omtrent de overdracht en verkoop van een woning op erfpachtgrond. Lees je van te voren goed in over wat dit eventueel voor jou betekent bij de verkoop van jouw huis.

Wat is erfpacht?

Op Bonaire staan veel woningen op erfpachtgrond. Erfpacht houdt in dat je het recht krijgt om een stuk grond te gebruiken in de vorm van bruikleen, voor een bepaalde periode – meestal voor 60 jaar. Hierna kun je een verzoek doen tot verlenging. De uitgifte in erfpacht (of de verlenging ervan) verloopt altijd via de notaris.
De erfpacht grond blijft eigendom van de erfpachter (de overheid), het daarop gebouwde wordt/ is eigendom van de gebruiker.
Eigenaren van erfpachtgrond kunnen particulieren, bedrijven of de overheid (Openbaar Lichaam Bonaire) zijn. Wanneer je een huis hebt gekocht dat op erfpachtgrond staat betaal je, naast de jaarlijkse grondbelasting of vastgoedbelasting, ook een vergoeding per vierkante meter per jaar. Dit wordt erfpachtcanon genoemd. De prijs van erfpachtcanon verschilt per stuk grond, maar is op Bonaire gemiddeld $2 per vierkante meter.

Woning op erfpachtgrond verkopen

Stel, je hebt besloten om je huis te verkopen. Hoe zit het dan met de overdracht van de erfpacht waar je woning op staat? Bij het overdragen van een bebouwd erfpachtperceel aan een derde partij is voorafgaand geen toestemming van het bestuurscollege nodig, mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er staat een gerealiseerd woonhuis op het perceel, welke voldoet aan de bouwvergunning die is verleend
    Let op: Een ‘symbolisch’ bouwwerk waarvoor geen bouwvergunning is afgegeven
    voldoet niet aan de voorwaarden en mag daarom niet in behandeling worden genomen door de notaris. 
  • Je hebt een schriftelijke verklaring van de Directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) ontvangen, waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden van de bouwvergunning is voldaan

 

Schriftelijke verklaring R&O aanvragen

Om een schriftelijke verklaring te ontvangen van R&O, moet deze eerst aangevraagd worden. Wij ondersteunen je in dit proces. Zodra we jouw woning in de verkoop mogen nemen en je ons een volmacht hebt gegeven, dienen wij direct een aanvraag voor je in bij R&O. De periode vanaf het moment van aanvragen tot het uiteindelijk krijgen van de verklaring kan enkele weken duren.

Andere regels voor onbebouwde percelen

Ben je in bezit van een onbebouwd erfpachtperceel? Dan gelden er andere regels. Sinds de nieuwe regels in 2020 is het niet meer mogelijk om onbebouwde erfpacht kavels te verkopen. Voorheen kon dit nog met toestemming van het bestuurscollege. Wanneer je als erfpachter jouw stuk grond niet meer in erfpacht wilt hebben, moet je jouw erfpachtrecht opzeggen en deze ‘teruggeven’ aan de overheid. Het contract wordt dan beëindigd en het perceel wordt vervolgens aan de eerstvolgende op de wachtlijst aangeboden. Het is wel toegestaan om erfpacht over te dragen aan eerstegraads familie of aan personen waarvan kan worden aangetoond dat ze duurzaam onderdeel uitmaken van de familie.

Wil je meer informatie over het verkopen van bebouwde of onbebouwde erfpachtpercelen? Neem contact met ons op, we helpen en adviseren je hier graag in verder.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp

More Articles