Kunuku Dos Pos 'Kalatoka'

Eigendomsgrond

Kavel grootte:58.707 m 2
$295.000

Feiten

  • Eigendomsgrond

Je eigen stuk ongerepte Bonairiaanse natuur!

Op een van de mooiste locaties op het eiland, ten zuiden van Washington Slagbaai park, vol met exotisch wildlife, kunnen we deze immense kavel te koop aanbieden. Met 58.707m2 privé terrein, waarvan 224 meter grenzend aan verharde weg, voor slechts $5.- per m2 --- slechts een aantal getallen om de omvang van deze kavel te beschrijven.

Bestemming
Het perceel heeft de bestemming Agrarisch. Dat wil zeggen dat de gronden met de bestemming 'Agrarisch - Kunuku' zijn bestemd voor gebouwen en terreinen ten behoeve van kleinschalige agrarische activiteiten (landbouw, veeteelt en aquacultuur) en woningen.

Op eigendomsgronden mag, naast een agrarisch gebouw als hiervoor bedoeld, tevens maximaal 1 bewoonbaar complex (huis/woning) worden gebouwd, en bij uitzonderingen meer. De woning mag een goothoogte hebben die niet hoger is dan 4 meter en een totale bouwhoogte die niet hoger is dan 6 meter. Het oppervlak van de woning, inclusief de bij de woning horende losstaande gebouwen mogen niet groter zijn dan 350m2.

De kavel bevindt zich tussen Rincon en het prachtige Goto meer.

Voor een bezichtiging of meer informatie, neem dan snel contact met ons op!

Locatie

Contact formulier

2

Verstuur bericht

Relevante huizen